Adres:
Al. Słowackiego 20,
30-037 Kraków
tel. 12 6330347
Skrytka e-Puap: /pinb_powiat_krakowski/skrytka

Urząd czynny:
poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek - piątek: 7.00 - 15.00
czwartek - dzień wewnętrzny

Dziennik podawczy:
pokój 12 (parter)
poniedziałek: 9.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 14.00
Sekretariat:
pokój 506 (V piętro)

Należności z tytułu opłaty skarbowej (np. za pełnomocnictwo lub wydanie zaświadczenia) należy wpłacać na konto Gminy Miejskiej Kraków: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Skargi i wnioski od Obywateli można przedstawiać osobiście Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 14.00 w siedzibie PINB po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.


Deklaracja dostepności

Informacje


Komunikat dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi zagrożeniami występujcymi w okresie zimowym


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi
zagrożeniami występującymi w okresie zimowym


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do właścicieli i zarządców placów zabaw


Informacja w sprawie potwierdzenia wykonania przeglądów przewodów kominowych


UWAGA! Nowe obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w świetle zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków


Komunikat w sprawie bezpieczeństwa użytkowania
obiektów budowlanych wyposażonych w piece gazowe


Komunikat o obowiązkowej kontroli budynków wielkopowierzchniowych


DOKUMENTY DO UŻYTKOWANIA ORAZ ZAŁĄCZNIKI DO ZAKOŃCZENIA BUDOWY NALEŻY ODBIERAĆ OSOBIŚCIE NA DZIENNIKU PODAWCZYM DO MIESIĄCA OD DATY PRZYJĘCIA DO UŻYTKOWANIA!


Informacja w związku z opadami śniegu
KOMUNIKAT z dnia 28.08.2020


KOMUNIKAT z dnia 01.04.2020


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego ziemskiego w związku z często występującymi groźnymi zjawiskami pogodowymi takimi jak silny wiatr, zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców powiatu krakowskiego o zwrócenie szczególnej uwagi na znajdujące się na Państwa posesjach obiekty budowlane, takie jak budynki mieszkalne, gospodarcze, stodoły, użytkowe oraz typu wiata, altana, garaże blaszaki i inne obiekty o charakterze tymczasowym. Proszę zwrócić uwagę na przymocowanie obiektu do podłoża, sprawdzić połączenia wszystkich elementów, uzupełnić ubytki i w razie konieczności poprawić mocowanie elementów, szczególnie pokryć dachowych.

Obszar działania : powiat krakowski - ziemski

W skład powiatu wchodzą:

  • gminy miejsko-wiejskie: Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne

  • gminy wiejskie: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki

  • miasta: Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne


Linki: