Adres:
Al. Słowackiego 20,
30-037 Kraków
tel. 12 6330347
Skrytka e-Puap: /pinb_powiat_krakowski/skrytka

Urząd czynny:
poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek - piątek: 7.00 - 15.00
czwartek - dzień wewnętrzny

Dziennik podawczy:
pokój 12 (parter)
poniedziałek: 9.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 14.00
Sekretariat:
pokój 506 (V piętro)

Należności z tytułu opłaty skarbowej (np. za pełnomocnictwo lub wydanie zaświadczenia) należy wpłacać na konto Gminy Miejskiej Kraków: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Skargi i wnioski od Obywateli można przedstawiać osobiście Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 14.00 w siedzibie PINB po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.


Deklaracja dostepności

Ogłoszenia i Informacje

Linki: