Adres:
Al. Słowackiego 20,
30-037 Kraków
tel. 12 6330347
Skrytka e-Puap: /pinb_powiat_krakowski/skrytka

Urząd czynny:
poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek - piątek: 7.00 - 15.00
czwartek - dzień wewnętrzny

Dziennik podawczy:
pokój 12 (parter)
poniedziałek: 9.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 14.00
Sekretariat:
pokój 506 (V piętro)

Należności z tytułu opłaty skarbowej (np. za pełnomocnictwo lub wydanie zaświadczenia) należy wpłacać na konto Gminy Miejskiej Kraków: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Skargi i wnioski od Obywateli można przedstawiać osobiście Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 14.00 w siedzibie PINB po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.


Deklaracja dostepności

Druki do Pobrania


Zamieszczone poniżej druki można oglądać i wydrukować po zainstalowaniu przeglądarek plików PDF.
Przeglądarkę można ściągnąć i zainstalować ze strony: www.adobe.com
I. Uwaga:

Formularze dot. zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia
Przed 19.09.2020 r.

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy:

Zgłoszenie zakończenia budowy:
Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej
- obowiązek od dnia 28 kwietnia 2023r.

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej
- obowiązek od dnia 28 kwietnia 2023r.


Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót:
Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej
- obowiązek od dnia 28 kwietnia 2023r.II. Uwaga:

Formularze dot. zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia
Po 19.09.2020 r.


Dokumenty do zawiadomienia o rozpoczęciu budowy po 19 września:


Dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu budowy po 19 września:
Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej
- obowiązek od dnia 28 kwietnia 2023r. :

(nowe druki):

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie po 19 września:
Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej
- obowiązek od dnia 28 kwietnia 2023r. :

(nowe druki):

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót:
Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej
- obowiązek od dnia 28 kwietnia 2023r. :

(nowe druki):


Linki: