Adres:
Al. Słowackiego 20,
30-037 Kraków
tel. 12 6330347
fax. 12 6330347
Skrytka e-Puap: /pinb_powiat.krakowski/skrytka

Urząd czynny:
poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek - piątek: 7.00 - 15.00
czwartek - dzień wewnętrzny

Dziennik podawczy:
pokój 15 (parter)
Sekretariat:
pokój 506 (V piętro)


Skargi i wnioski od Obywateli można przedstawiać osobiście Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 14.00 w siedzibie PINB po wczeœniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Druki do Pobrania


Zamieszczone poniżej druki można oglądać i wydrukować po zainstalowaniu przeglądarek plików PDF.
Przeglądarkę można ściągnąć i zainstalować ze strony: www.adobe.com


Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie:Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót:Zgłoszenie rozpoczęcia budowy:Zgłoszenie zakończenia budowy:Linki: